۲۵ شهریور ۱۳۸۸

معرفی کتب و مجلات تازه منتشره و یا دیریاب و قدیمی ۵


۱ ـ   مجلهٔ سیمرغ    نشریهٔ بنیادِ شاهنامهٔ فردوسی 


       سیمرغ ، نشریهٔ بنیاد شاهنامهٔ فردوسی ( از بنیادهای وابسته به وزارتِ فرهنگ و هنرِ سابق ) میباشد که به توسط استاد مجتبی مینوی تأسیس  و اداره میشد و پنج شماره از آن به چاپ رسید ، که یکی از منابع موثق و معتبرِ شاهنامه شناسی می باشد که حاوی مقالاتِ متعددی از بزرگانِ ادب پارسی و شاهنامه پژوهی است . 


    

            اولین شمارهٔ سیمرغ به تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۱ ( روزِ فردوسی ) در ۱۲۹ صفحه به چاپ رسیده که شاملِ مقالاتِ زیر میباشد : 


۱ ـ اهتمام در تهیهٔ متن صحیح شاهنامه و چاپ آن      « بنیادِ شاهنامه فردوسی  » 

۲ ـ دهقانان ، منقول از دیباچه بر داستان رستم و سهراب به قلم مجتبی مینوی    

۳ـ نقدی بر ترجمهٔ تفسیر طبری   « علی رواقی » 

۴ ـ اسطورهٔ کهن گرشاسب در منظومهٔ حماسی گرشاسب نامه   « مهدی قریب »

۵ ـ گنگ دژ : روایتی الحاقی در داستانِ سیاوش   « نعمت میرزا زاده » 

۶ ـ باژ و خراج و جزیه در پنج متنِ کهن  « حسین خدیوجم » 

۷ ـ نگرشی در فرهنگ های شاهنامه « ع ـ ر » 

۸ ـ قصهٔ عبدالله زبیر    برگرفته از تایخ بیهقی 


     دومین شمارهٔ سیمرغ به تاریخ آبان ماه ۱۳۵۴ در ۸۰ صفحه به انضمام نخستین بخش از یادنامهٔ جامع فردوسی در ۲۶ صفحه به چاپ رسیده که شامل مقالات زیر می باشد :


۱ ـ سیمرغ و جشنوارهٔ طوس   « مهدی غروی » 

۲ ـ داستانهای حماسی ایران در مآخذی غیز از شاهنامه  « مجتبی مینوی » 

۳ ـ تصحیح دو بیت از شاهنامه  « احمد تفضلی » 

۴ ـ علل تنظیم شاهنامهٔ فردوسی   « حافظ محمود خان شیرانی » 

۵ ـ ذوق نظر (‌غزل )    « صوفی تبسّم » 

۶ ـ هنگامهٔ دوازده رخ ؛ زهرخندی بر افتخار    « مهدی قریب » 

۷ ـ تازیانهٔ بهرام   « سیاوش روزبهان » 

۸ ـ دربارهٔ مقدمهٔ داستان رستم وسهراب   « جلال خالقی مطلق » 

۹ ـ فرهنگ لغات عربی در شاهنامه  « مهستی بحرینی » 

به انضمام 

۱ ـیادنامهٔ جامع فردوسی 

۲ ـ مقام فردوسی و اهمیت شاهنامه   « ذکا   الملکِ فروغی » 

۳ ـ نقش و نگارِ داستانهای ملی ایران قدیم   « عباس اقبال » 


        سومین شماره  سیمرغ به تاریخ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی در ۸۳ صفحه به انضمام دومین بخش از یادنامهٔ فردوسی در ۵۳ صفحه به چاپ رسیده که شامل مقالاتِ زیر می باشد : 


۱ ـ در هزار سالِ گذشته ...   « مهدی غروی » 

۲ ـ یوسف و زلیخای فردوسی   « حافظ محمود خان شیرانی » 

۳ ـ پادشاهی گرشاسپ در شاهنامه    « مهدی قریب » 

۴ ـ دربارهٔ وجه تسمیهٔ دهخوارقان    « علی اشرف صادقی » 

۵ ـ کیفیت افزایش و کاهش روایات و ابیات شاهنامه  « سیاووش روزبهان » 

 به انضمام

۱ ـ منظور اساسی فردوسی    « خطابهٔ مرحوم ی . ا . برتلس » 

۲ ـ فردوسی و حماسهٔ ملی ایران    « به قلم آرتور کریستن سن ، ترجمهٔ مسعود رجب نیا » 

۳ ـ فردوسی جاودان   « به قلم بهرام گورانکساریا  ، ترجمهٔ مهدی غروی » 

۴ ـ هنر ایرانی در عهد فردوسی   « به قلم ارنست کونل  ، ترجمهٔ مهستی بحرینی » 


        چهارمین شمارهٔ سیمرغ به تاریخ اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی در ۱۲۰ صفحه به انضمام سومین بخش از یادنامه فردوسی در ۳۴ صفحه به چاپ رسیده که شامل مقالاتِ زیر می باشد : 


۱ ـ شاهنامهٔ فردوسی و .... ؛   « مهدی غروی » 

۲ ـ یوسف و زلیخای فردوسی  (۲)     « حافظ محمود خان شیرانی » 

۳ ـ کتاب هزارهٔ فردوسی و ....      « مجتبی مینوی » 

۴ ـ جنگ بزرگ ، برزخ حماسه و اسطوره    « سیاوش روزبهان » 

۵ ـ فردوسی و طبری    « عباس زریاب خویی » 

۶ ـ توضیحی دربارهٔ وجه تسمیهٔ دهخوارقان      « بهمن سرکاراتی » 

به انضمام 

۱ ـ شاهنامهٔ فردوسی و ایلیاس    «  خطابهٔ آقای نصرالله فلسفی » 

۲ ـ گفتاری در پژوهش شاهنامه   «  به قلم تئودور نولدکه  ، ترجمهٔ جلال خالقی مطلق » 

۳ ـ مقام شاهنامه در ادبیات عالم    « خطابهٔ آقای عبدالوهاب اعزام » 


پنجمین و آخرین شمارهٔ سیمرغ به تاریخ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی در   ۷۸ صفحه به انضمام چهارمین بخش از یادنامهٔ فردوسی در ۳۱ صفحه به چاپ رسیده که شامل مقالاتِ زیر می باشد : 


۱ ـ مطالعاتِ حماسی    « جلال خالقی مطلق » 

۲ ـ دیر ، وین یا دین       « بهمن سرکاراتی » 

۳ ـ فردوسی و شاهنامه     « به قلم هلموت ریتر ، ترجمهٔ افسانهٔ ریاحی » 

۴ ـ پهلوی . پهلوانی در شاهنامه     « به قلم ژیلبر لازار ، ترجمهٔ ژاله آموزگار » 

۵ ـ تاریخ نظمِ شاهنامه    «  به قلم احمد آتش ، ترجمهٔ توفیق سبحانی » 

۶ ـ کتابشناسی فردوسی    « جلال خالقی مطلق » 

۷ ـ گزارش نخستین هفتهٔ شاهنامه 

به انضمام 

۱ ـ اوصاف مناظر طبیعت در شاهنامه   « به قلم هانری ماسه » 

۲ ـ حماسهٔ ایرانی و ادبیات عامیانهٔ روسی    « به قلم ولادیمیر مینورسکی  ، ترجمهٔ مسعود رجب نیا » 

۳ ـ بعد از هزار سال ( شعر )    « جمیل صدقی الزهاوی » 

۴ ـ نفوذ فردوسی در هندوستان     «  خطابهٔ آقای محمد اسحاق » 


       مجلهٔ سیمرغ غالباّ به صورت صحافی شده در بازار کتاب به فروش میرسد . در زمرهٔ مجلات دیریاب نیست ولی به آسانی هم در دسترس نیست و اکثراً دارای کیفیت مطلوبی می باشد . به هر حال اکثر کتاب فروشان انقلاب در عرض یک روز این مجله را تهیه میکنند .


قیمت : بیست و پنج هزار الی سی هزار تومان    
۲ ـ دفتر تاریخ جلد اول و دوم ، گردآوری : ایرج افشار ، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 

      دفترِ تاریخ در ۲ جلد با گردآوری ایرج افشار و به توسط بنیاد موقوفات دکتر افشار به چاپ رسیده است . آثار منتشر شدهٔ موقوفات دکتر افشار یزدی در حال حاضر و در این بَرَهُوت ادبی  غنیمتی است بس گرانبها ، علی الخصوص که ایرج افشار هم ناظر و گرداننده این بنیاد می باشد . عمرش دراز بادا ، که ۶۰ سال بسیار کسان از آثارش سیراب گشتند و هنوز نیز بی امان مینویسد و منتشر میکند .

    ایرج افشار در مقدمهٔ جلد اول چنین می نویسد : 

« واقف در وقف نامه تصریح کرده است که یکی از رشته کارهای انتشاراتی می باید انتشار کتابهای مربوط به تاریخ ایران باشد ، در نگارش و پژوهش متون تاریخ به جز متونِ تاریخی ، مصادر و مراجع دیگری هست که می باید مورد توجه قرار گیرد . آنها عبارت است از برگهای اسناد و مدارک و رساله های کوچکی که نمی توان آنها را به صورت کتاب انتشار داد . به همین ملاحظه هیأت گزینش کتاب پیشنهاد تدوین و انتشار « دفترِ تاریخ » را در کنار طبع متون و کتب تاریخی پذیرفت تا بدین شیوه مقداری از مأخذِ برگ برگ و متونِ خُرد و کوچک از گوشه و کنارها به درآید و در صفحات چنین مجموعه های ماندگار شود . » 

      این دو دفتر حاوت اطلاعاتِ خُرد بسیار زیادی است که به راستی در عینِ « برگ برگ » بودن ، خود منبع عظیمی از تاریخ و جامعه شناسی و نسخه پژوهی است و همچون دیگر آثار ایرج افشار ارجمند و پُربها . 

        خوشبختانه چاپ این دو جلد هنوز به اتمام نرسیده است و در دسترس . در راحت طلبانه ترین راه می توان با تماست تلفونی با انتشارات مکرّم « طهوری » به شماره تلفونِ : ۶۶۴۰۶۳۳۰  و به توسط پیک دریافت کنید ( هزینهٔ پیک را هم لحاظ فرمایید ). در غیر اینصورت مراجعه به ساختمان موقوفات دکتر افشار هم خالی از لطف نیست واقع در خیابان ولیعصر ، بالاتر از پارک وی ، پایین تر از باغ فردوس . و در همانجا هم این کتاب را تهیه کنید و و در ضمن صرفِ چای و لذت بردن از برخوردِ خوشِ آقای اصفهانیان ، باقی آثارِ موقوفه را هم تورقّی بکنید . 


    جلد اولِ « دفتر تاریخ » به سال ۱۳۸۰ در ۶۵۶ صفحه به چاپ رسیده است و حاوی هشت فصل میباشد به شرح زیر : 

  

۱ـ حکمهای پادشاهانِ صفویه برای بازرگانان انگلیسی 

۲ ـ مآثر الصدریه ( دربارهٔ میرزا آقاخان اعتماد الدولهٔ نوری ) 

۳ ـ سفرنامهٔ تبریز به تهران ( ۱۲۸۸ ) نوشتهٔ میرزا علی سررشته دار 

۴ ـ کتابچهٔ حالت سیستان ، از محمد جعفر قاجار 

۵ ـ منازلِ شیراز تا بهبهان ، پیش بینی برای سفرِ ناصرالدین شاه 

۶ ـ تاریخ سفارتِ حاج خلیل خان و محمد نبی خان     

۷ ـ برگهای مشروطه ، یادداشتهای مهدی خان عظیم السلطنهٔ شیرازی 

۸ ـ دستور الملوک ، از میرزا رفیعا 


قیمت : ۴۵۰۰ تومان      جلدِ دوم « دفترِ تاریخ » به سال ۱۳۸۴  در ۸۴۶ صفحه به چاپ رسیده است و حاوی ۱۶ فصل میباشد به شرح زیر : 


۹ ـ تاریخچهٔ صفویان 

۱۰ ـ سفرنامهٔ بخارا ( ۱۲۶۰ ) ، از ایلچی اعزامی ایران 

۱۱ ـ منازل پیشاور تا بخارا ( ۱۲۲۷ ) ، حافظ محمد فاضل خان 

۱۲ ـ سفرنامهٔ خلعت براین تبریز ( ۱۲۸۹ ) ، آقا رضاخان اقبال السلطنه 

۱۳ ـ دستورالعملهای کارگذاری مهام خارجهٔ آذربایجان 

۱۴ ـ تفنناتِ ثلاثه ، میرزا سلیم ادیب الحکما 

۱۵ ـ قانون نامهٔ کومپانی سفینه النجات و مجمع الخیرهٔ ایران ، ترجمهٔ محمد جعفر محلاتی 

۱۶ ـ دَجّالیّه ، میرزا حبیب الله خان نظام افشار ارومی 

۱۷ ـ خاطرات دربارهٔ سمیتقو و ارومیه ،  محمد صادق میرزا معزالدوله 

۱۸ ـ تحدید تریاک ، مهدی الحسنی 

۱۹ ـ حمله آمد نیامد دارد ، دکتر جلیل خان ثقفی ( ندیم السلطان ) 

۲۰ ـ سفرنامهٔ فارس ـ بوشهر ـ بختیاری ، سال ۱۳۰۱ ـ ۱۳۰۲ شمسی 

۲۱ ـ روزنامهٔ سفرِ سیستان ، میرزا عبدالحسین منشی اقبال الدوله ( ۱۲۸۸ ) 

۲۲ ـ تاریخ انقلاب مشروطه ، نوشتهٔ بدیک ( به ترکی ) 

۲۳ ـ ایران و ایرانیان ، رساله ای به انگلیسی چاپ هندوستان ( ۱۹۰۶ ) 

۲۴ ـ « منوی » هشتمین کنگرهٔ بین المللی شرق شناسان ( ۱۸۸۹ ) 


قیمت : ۶۸۵۰ تومان۳ ـ شاهنامه شناسی ، جلد اول ، بنیاد شاهنامهٔ فردوسی 


        شاهنامه شناسی ، مجموعهٔ گفتارهای نخستین مجمع علمی بحث دربارهٔ شاهنامه در استان هرمزگان ، ۲۳ تا ۲۷ آبان ۱۳۵۶ 

می باشد که در شهریور ماه ۱۳۵۷ توسط بنیادِ شاهنامهٔ فردوسی به چاپ رسیده است  . کتاب در ۳۰۰۰ نسخه در چاپخانهٔ کتیبه به چاپ رسیده است .جلدهای بعدی کتاب به دلیل حوادث آن سال شوم به چاپ رسید ولی مجال عرضه در بازارِ کتاب را پیدا نکرد و تبدیل به خمیر شد ( البته چند نسخه ای از آنها به جا مانده و قابل تهیه نیز می باشد ) . 


       کتاب به قطع وزیری و در ۳۶۶ صفحه و ۲۳ گفتار می باشد که بسیار مفید و پر مطلب می باشد ، مطالب به شرح زیر می باشد : 

 ۱ ـ مقدمه « محمد امین ریاحی » 

۲ ـ سخنرانی جناب آقای رزاقی استاندار هرمزگان 

۳  ـ گزارش نخستین مجمع علمی بحث دربارهٔ شاهنامه 

۴ ـ شاهنامه و جوانان   « رعدی آدرخشی » 

۵ ـ شاهنامه در جنوب ایران   « احمد اقتداری » 

۶ ـ رابطهٔ مذهب با ملیت    « سید ابولقاسم انجوی شیرازی » 

۷ ـ روز مرگِ یزدگردِ شهریار و ...     « ماهیار نوابی » 

۸ ـ رستم در روایاتِ سُغدی    « بدرالزمانِ قریب » 

۹ ـ شاهنامه آخرش خوش است      « سید محمد محیط طباطبایی » 

۱۰ ـ بنیانِ اساطیری حماسهٔ ملی ایران     « بهمنِ سرکاراتی » 

۱۱ ـ فردوسی در هاله ای از افسانه ها     « جلال متینی » 

۱۲ ـ پرواز ـ پتواز       « سید محمه دبیر سیاقی » 

۱۳ ـ تأثیر شاهنامه در ادبیات تُرک       « ابراهیم الگون » ( از ترکیه ) 

۱۴ ـ اسطورهٔ آتش      « مهدی قریب » 

۱۵ ـ افسانهٔ فتح الحضر در منابع عربی و شاهنامه    « عباس زریاب خویی » 

۱۶ ـ شاهنامه و باستان شناسی ایران    « یحیی ذکا   » 

۱۷ ـ شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی    « ضیاالدین سجادی » 

۱۸ ـ کنگ دژ و سیاوش گرد    « مهرداد بهار » 

۱۹ ـ چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشی ذکری نیست      « احسان یار شاطر » 

۲۰ ـ هنر داستان پردازی فردوسی     « حبیب یغمایی » 

۲۱  ـ ایران زمین در شاهنامهٔ فردوسی   « علی اکبر جعفری » 

۲۲ ـ دوگانگی سیمرغ در حماسه    « محمد مختاری » 

۲۳ ـ مازندرانِ فردوسی         «  جلیل ضیاپور » 


قیمت :  ۱۲ الی ۱۵ هزار تومان     


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

گر شرم همی ز آن و این باید داشت
پس عیب کسان زیر زمین باید داشت
ور آینه وار نیک و بد بنمایی
چون آینه روی آهنین باید داشت

جمال الدین عبدالرزاق